شرکت آرین ستاک اندیش

برای پایش، کنترل و مدیریت پسماند خود نیازمند راه حل هستید؟ ما در این امر متخصصیم.

مدیریت پسماند


مکان‌یابی و طراحی محل دفن(Landfill) پسماندهای شهری و صنعتی

طراحی سیستم‌های مدیریت پسماند شهری و صنعتی

انجام مطالعات مربوط به پسماندهای خطرناک

انجام مطالعات مربوط به پسماندهای پزشکی

انجام مطالعات مربوط به روش­ های بی­ خطر سازی پسماند

شناسایی و طبقه‌بندی مواد زائد خطرناک بر اساس کنوانسیون بازل

انجام مطالعات مربوط به تصفیه شیرابهبیشتر بخوانید