آلاینده های زیست محیطی صنعت پتروشیمی

آلاینده های زیست محیطی صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی نقشی اساسی و کلیدی در اقتصاد کشور دارد، اما به دلیل ماهیت مواد اولیه و محصولات حاصل از این صنایع، آلاینده های بسیار خطرناکی را به محیط زیست وارد می نمایند. در صنایع پتروشیمی، هیدروکربن های نفت خام یا گاز طبیعی به فراورده های مختلف شیمیایی از قبیل کودهای شیمیایی، فراورده های پلیمری و مواد شیمیایی تبدیل می شوند. صنعت پتروشیمی می تواند اثرات نامطلوبی بر محیط زیست داشته باشد و بسته به نوع مواد مصرفی و تولیدی، آلاینده‌های مختلفی به محیط زیست وارد نماید.

آلاینده‌های صنعت پتروشیمی در مرحله بهره برداری بیشتر و از مرحله ساخت و ساز می باشد. در صورت عدم کنترل این آلاینده ها، ممکن است خسارات زیان باری به محیط زیست وارد شود. به طور کلی آلودگی های ناشی از این صنعت می تواند شامل آلودگی آب، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و پسماند باشد. در ادامه برخی از این موارد به صورت خلاصه مورد بررسی قرار می گیرند.

صنعت پتروشیمی و آلودگی آب

پساب‌ های صنعت پتروشیمی به دو دسته پساب فرایندی و پساب غیرفرایندی تقسیم می شوند. مشخصات فیزیکی و شیمیایی این دو نوع فاضلاب با یکدیگر متفاوت می باشند و به نوع فرایندها بستگی دارند. به طور مثال برخی از فرایندها خصوصیات فیزیکی آب را تغییر می دهند و بر پارامترهای شیمیایی و بیولوژیکی تاثیری ندارند.

فاضلاب بهداشتی نیز در صورت عدم تصفیه می تواند موجب آلودگی آب ها شود. پساب خنک کننده ها، پساب واحدهای کلر آلکالی، پساب واحدهای آمونیاک، پساب واحدهای اوره و سایر پساب های صنعت پتروشیمی حاوی آلاینده‌های خطرناک، مواد سمی و سرطان زا بوده و در صورت عدم تصفیه می توانند آلودگی های زیست محیطی و همچنین مشکلات سلامتی متعددی به همراه داشته باشند.

صنعت پتروشیمی و آلودگی هوا

آلودگی هوا در صنعت پتروشیمی از منابع انتشار مختلفی شامل منابع انتشار احتراقی ساکن، متحرک و منابع انتشار آلاینده های فرار رخ می دهد.

آلاینده های هوا در صنعت پتروشیمی به خصوص در واحدهای آمونیاک و اوره شامل گاز آمونیاک، بخارات و گرد و غبارهای خروجی از بالای برج اوره، گرد و غبار اوره در واحدهای بسته بندی اوره و گازهای خورجی از دودکش مانند اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، مونوکسید کربن و … می باشد. همچنین ترکیبات آلی فراری مانند بنزن، تولوئن و … نیز که سمی و سرطان زا هستند، در صورت عدم استفاده از تجهیزات کنترلی می توانند به هوا منتشر شده و اثرات نامطلوبی بر محیط زیست و سلامت افراد جامعه وارد سازند.

آلودگی صوتی

منابع اصلی تولید صوت در زمان بهره برداری می تواند شامل فن های خنک کننده هوا، کوره ها و فلرها، شیرها، پمپ ها و کپرسورها و فن ها، برج خنک کننده و ژنراتور و پایپ رک ها باشند. آلودگی صوتی بر سلامت و کارکرد کارکنان تاثیر می گذارد و بایستی کنترل شوند.

پسماند صنعت پتروشیمی

پسماندهای تولیدی صنعت پتروشیمی به دو دسته پسماندهای فرایندی و غیرفرایندی تقسیم می شود. پسماندهای فرایندی وابسته به فرآیند طراحی شده برای تولید محصول بوده و با توجه به نوع فرآیند، مشخصات خوراک مصرفی، و سایر عوامل فرآیندی تعیین می شود.

عمده پسماندهای تولیدی و به خصوص پسماندهای ویژه واحدها، پسماندهای فرآیندی بوده که با بررسی شرح فرآیند واحدهای تولیدی، فهرست دقیق آنها و دوریزهای هر واحد قابل تعیین است. مواد زائد جامد خطرناک در صنعت پتروشیمی به دلیل وجود نمک می توانند موجب شوری منابع آب های سطحی و زیر زمینی و خاک در محل های دفن شوند.

آلاینده های زیست محیطی صنعت پتروشیمی

شرکت مهندسان مشاور آرین ستاک اندیش

محیط زیست برای ما
ما برای محیط زیست

شرکت مهندسین مشاور آرین ستاک اندیش با بیش از یک دهه سابقه در زمینه HSE و انرژی و اجرای پروژه‌های متعدد و موفق در زمینه محیط زیست، توانایی آن را دارد که خدمات ارزنده‌ای در خصوص پروژه‌های مرتبط با آلودگی های زیست محیطی صنایع پتروشیمی ارائه دهد.


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + 8 =