شرکت مهندسان مشاور آرین ستاک اندیش

HSE, carbon management, air pollution

خدمات آموزشی


برگزاری دوره­‌های آموزش ایمنی بر اساس مقررات جاری کشور

برگزاری دوره‌­های آموزش بهداشت حرفه‌ای

برگزاری دوره‌­های آموزش زیست‌محیطی

برگزاری دوره‌­های مدیریت کربن

برگزاری دوره‌های مدیریت و مهندسی آلودگی هوا

برگزاری دوره‌­های آموزشی در زمینه استقرار سیستم‌های IMS, HSE-MS,ISO 45001, OHSAS 18001,ISO 50001 ISO14000بیشتر بخوانید