مدیریت و مهندسی منابع آب و تاسیسات پساب


انجام مطالعات مربوط به کیفیت منابع آب

انجام مطالعات مربوط به مدیریت آلاینده‌های آب

مدیریت، برنامه ریزی و پایش منابع آب

انجام مطالعات مربوط به خود‌پالایی رودخانه‌ها

ارائه مشاوره در مورد مدیریت آلودگی دریاها (کنوانسیون مارپل)

طراحی تصفیه‌خانه‌‎های آب و فاضلاب

انجام مطالعات تصفیه پساب‌های صنعتی

طراحی، مدل ­سازی و بهینه‌سازی شبکه‌های آبرسانی، ایستگاه‌های پمپاژ، شبکه­ های جمع‌آوری فاضلاب

انجام مطالعات استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده

انجام مطالعات مربوط به مدیریت لجن