ایمنی، بهداشت و محیط زیست


 • طراحی سامانه نرم‌افزاری محاسبه شاخص یکپارچه کارایی زیست‌محیطی
 • طراحی و پیاده‌سازی سیستم ممیزی HSE مبتنی بر ریسک
 • تهیه و تدوین مجموعه مقررات، راهنماها، دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرائی مدیریت محیط زیست
 • ارزیابی زیست‌محیطی اجمالی و تفصیلی پروژه‌های صنعتی، خدماتی و عمرانی(EIA)
 • نظارت بر روند رعایت ملاحظات زیست‌محیطی
 • تعیین پارامترهای طراحی جهت جلوگیری از تجمع آلاینده‌ها
 • طراحی و اجرای برنامه استراتژیک HSE مبتنی بر SWOT
 • ارزیابی کمی ریسک(QRA) و مخاطرات زیست‌محیطی
 • پیاده‌سازی سیستم مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک(RBI)
 • استقرار نظام ایمنی و بهداشت در محیط‌های صنعتی
 • ارائه مشاوره در زمینه رعایت الزامات قانونی محیط زیستی
 • مطالعات تعیین خدشه‌ناپذیری سطوح ایمنی (SIL)
 • طرح مدیریت زیست‌محیطی(EMP)
 • مشاوره و استقرار دولت سبز (نظام اصلاح الگوی مصرف) در سازمان‌­های دولتی
 • طراحی فضای سبز
 • مطالعات امکان‌سنجی
 • کاهش و کنترل آلودگی صوتی
 • تدوین خط‌مشی و برنامه‌ریزی راهبردی(استراتژیک) زیست‌محیطی برای شرکت‌ها
 • تحلیل و بررسی انواع خوردگی و نشتی در تاسیسات
 • شناسایی خطرات مرتبط با فعالیت‌ها به روش HAZID
 • شناسایی خطرات فرآیندی، انسانی و دستورالعملی به روش HAZOP
 • طراحی سامانه یکپارچه تخمین ردپای اکولوژیکی صنایع